There is no rest for the wicked

×

Da blog!

- Så länge man har roligt är ingen tid bortkastad -

H1N1 Baconfeber

- november 13, 2009 - by , in Gott och Blandat, with no comments -

Vi tog med oss de 3 ungarna som ännu inte är vaccinerade och jagade runt lite efter vaccin. Det var slut överallt så det blidde inget. Jag är lite kluven...

Vi tog med oss de 3 ungarna som ännu inte är vaccinerade och jagade runt lite efter vaccin. Det var slut överallt så det blidde inget.
Jag är lite kluven till att vaccinera ungarna eftersom jag själv inte kommer vaccinera mig men som Darling säger, de tillhör riskgruppen eftersom de är barn.

Det känns lite som någon slags film om jordens undergång. Alla jagar vaccinet, köar i timmar. Folk tränger sig och är stökiga, polisen är på plats för att ta hand om de som inte klarar av trycket.
Nummerlapparna delas ut och knappt hälften av de som kommit får sprutan, resten får gå hem igen och vänta tills mer vaccin finns i lager. Frusna och hålögda tågar folk hem och handskrivna lappar tejpade på fönsterna talar om att mer vaccin väntas först i nästa vecka.

”Alla” vill ha vaccinet. Det är det folk pratar om. ”-Har du tagit det än?” Jag ser framför mig en öde gångväg utanför fönstret. Alla sitter inlåsta, rädda för att bli sjuka. Någon går omkring och sätter stora röda kryss på dörrarna där folk är sjuka eller har vägrat vaccinet…

Sen att det är ett helt nytt vaccin, med förhållandevis många bieffekter som kommit ut rekordfort på marknaden och att vården uppmanar ”alla” att vaccineras oavsett riskgrupp får mig att undra lite över vad som händer om vi någonsin råkar ut för någon bioterrorattack.

Hur mycket bieffekter är acceptabelt? Hur mycket kaos kommer det inte vara om folk blir ännu mer skrämda än nu? Nu pratar vi influensa, feber, halsont, snorig vad händer om vi byter ut det mot något som faktiskt är dödligt i större utsträckning? Vart tog alla år av tester vägen innan medicin får komma ut på marknaden?

Lite mer om H1N1 & själva vaccinet

Vad är speciellt med den nya influensan? (Krisinformation.se)

Den nya influensan A (H1N1) har en genetisk sammansättning som man inte sett förut och den kan spridas mellan människor. Eftersom det är en ny variant av viruset har ingen haft just denna influensa tidigare och därmed är troligtvis ingen immun. Detta kan betyda att vem som helst kan drabbas av den nya influensan om de utsätts för smitta. Det är därför som Världshälsoorganisationen WHO och de svenska myndigheterna har höjt sin beredskap och bevakar den pågående smittspridningen.

Om man haft den nya influensan, är man immun mot denna form även om viruset muterar? (Krisinformation.se)

Det kan ta nästan tio år innan viruset har förändrats så mycket att man kan bli smittad igen av samma typ. För den nya influensan är det främst personer yngre än 30 år som har insjuknat. Detta tyder på att personer över 30 år har visst skydd av tidigare genomgångna infektioner av den vanliga säsongsinfluensan där bland annat en annan H1N1-variant finns.

Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan? (Krisinformation.se)

All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar, hosta, etc. Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:

  • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
  • Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas.
  • Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.
  • Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
  • Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Kan man bära smittan utan att själv bli sjuk? (Krisinformation.se)

Ja, det förekommer säkert en del fall där man i stort sett saknar symtom. Sannolikt har man då inte heller så hög produktion av virus och därmed är inte risken för att man ska föra smittan vidare så stor.

Saxat från  SVD

Det nya viruset A (H1-N1) är nytt. Det innebär att förmodligen ingen har naturlig immunitet mot viruset. Detta i sin tur innebär att många kommer att smittas. Pandemi, när en smittosam sjukdom sprids till många över världen. Budskapet hittills i den omfattande lanseringen av pandemihotet har alltid varit att en pandemi är katastrof som hotar att ta livet av miljoner människor. All planering och alla förberedelser har varit baserade på att det kommer att handla om en dödlig farsot.

Skillnaden nu är att A (H1-N1) är ett snällt virus som ger lindriga influensaliknande symtom under några dagar, kanske upp till en vecka. Risken för allvarliga komplikationer eller dödsfall är alltså inte större än vid den vanliga säsongsinfluensan som sällan brukar omges med larmrapporter, kanske till och med mindre enligt vissa.

Årligen insjuknar tiotals miljoner i ”vanlig” influensa, omkring fem miljoner blir såpass svårt drabbade att många behöver sjukhusvård och av dessa dör cirka tio procent, nästan alltid äldre och svaga och nästan alltid i lunginflammation. Det blir flera hundra dödsfall bara i Sverige varje år. Källa SVD

Saxat från Smittskyddsinstitutet

Influensarapport, vecka 45 (2/11 – 8/11 ), 2009, rapport om det aktuella influensaläget

Influensaktiviteten har ökat och antalet fall dubblerades på nytt

Influensaktiviteten fortsatte att öka under vecka 45 och antalet laboratorieverifierade fall dubblerades på nytt. Framförallt har anmälningarna ökat för barn mellan 0-4 år. Antal fall i förhållande till befolkningsmängden var fortsatt varit högst i Norrlandslänen, men i stort sett alla län rapporterade fler fall än vecka 44. Vi räknar med att mellan 150000 och 390000 personer hittills insjuknat.

Antalet rapporterade sjukhusinläggningar har också ökat, men i mindre grad, delvis troligen beroende på ofullständig rapportering. Två ytterligare dödsfall associerade till den nya influensan kom till vår kännedom under vecka 45.

Två patienter har rapporterats avlidna under pågående influensainfektion. Båda var män i övre medelåldern. Hittills har alla som avlidit med eller på grund av influensa i Sverige varit män, och om man undantar det barn som avled Astrid Lindgrens barnsjukhus har alla varit mellan 40 och 60 år.

Finns det något vaccin mot den nya influensan? (Krisinformation.se)

Det finns flera vaccin mot influensa A (H1N1), och Pandemrix, det vaccin som Sverige köpt in, godkändes av EU-kommisionen den 29 september.

Detta är saxat ur en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Läs hela sammanfattningen här. (pdf)

Vad är Pandemrix?

Pandemrix är ett vaccin som ges genom injektion. Det innehåller delar av influensavirus som inaktiverats (avdödats). Pandemrix innehåller en influensastam som kallas A/California/7/2009 (H1N1)v-like strain (X-179A).

Vad används Pandemrix för?

Pandemrix är ett vaccin mot pandemisk influensa. Det bör endast användas under den pandemi av influensa A(H1N1) som deklarerades officiellt av Världshälsoorganisationen den 11 juni 2009.

Hur har Pandemrix effekt undersökts?

Pandemrix utvecklades först som ett prototypvaccin (s.k. mock up-vaccin) med hjälp av en H5N1-stam av influensaviruset som kallas A/Vietnam/1194/2004. Företaget testade prototypvaccinets förmåga att sätta i gång bildandet av antikroppar (immunogenicitet) mot denna influensavirusstam före pandemisituationen.

Efter det att H1N1-pandemin brutit ut ersatte företaget virusstammen i Pandemrix med den H1N1-stam som orsakat pandemin och lade fram uppgifter om detta för Kommittén för humanläkemedel (CHMP)

Varför har Pandemrix godkänts?

Utifrån den information som framkom vid studierna med prototypvaccinet och den information som lämnats om bytet av virusstam fann Kommittén för humanläkemedel (CHMP) att fördelarna med Pandemrix är större än riskerna vid influensaprofylax då en officiell deklaration om H1N1-pandemi föreligger. Kommittén rekommenderade att Pandemrix skulle godkännas för försäljning.

Pandemrix har godkänts enligt förfarandet för undantagsfall. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om pandemivaccinet. Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea) går varje år igenom eventuell ny information som kan ha kommit fram och aktualiserar denna sammanfattning när så behövs.

Vilken information om Pandemrix saknas för närvarande?

Företaget som tillverkar Pandemrix kommer att samla in information om vaccinets säkerhet och effekt och lämna denna till CHMP för utvärdering.

Det kan ju vara skönt då att veta:

Har GlaxoSmithKline (som tillverkar Pandemrix) immunitet mot åtal om vaccination leder till dödsfall eller skador? (Krisinformation.se)

Nej, ett företag kan inte få åtalsimmunitet. Läkemedelslagstiftningen gäller för alla tillverkare av läkemedel. Om företaget har gjort något fel vid tillverkningen av vaccinet kan de åtalas. Läkemedelsförsäkringen kan ersätta patienter som fått läkemedelsbiverkningar av ett i Sverige godkänt och utlämnat läkemedel. www.lakemedelsforsakringen.se

Massor med bra info om H1N1 hittar du på Smittskyddsinstitutet SMI & Krisinformation.se

Om man haft den nya influensan, är man immun mot denna form även om viruset muterar?

Det kan ta nästan tio år innan viruset har förändrats så mycket att man kan bli smittad igen av samma typ. För den nya influensan är det främst personer yngre än 30 år som har insjuknat. Detta tyder på att personer över 30 år har visst skydd av tidigare genomgångna infektioner av den vanliga säsongsinfluensan där bland annat en annan H1N1-variant finns.