There is no rest for the wicked

×

Da blog!

- Så länge man har roligt är ingen tid bortkastad -

Nu ska vi tala allvar

- april 24, 2009 - by , in Gott och Blandat, with 1 comment -

Hittade en annons i lokaltidningen. Det var Haninge kommun som bjöd upp till dans i samarbete  med UNGSAM, Haninge ungdomsmottagning, närpolisen & Stödcentrum för unga brottsoffer i form av en...

Hittade en annons i lokaltidningen.
Det var Haninge kommun som bjöd upp till dans i samarbete  med UNGSAM, Haninge ungdomsmottagning, närpolisen & Stödcentrum för unga brottsoffer i form av en informationskväll för tonårsföräldrar. Jag och M bestämde oss för att vi skulle gå.

Sammanfattningsvis så är jag lite impad över hur mycket hjälp det faktiskt finns för våra ungdomar och för oss föräldrar. Jag tycker man läser varenda dag om hur man drar in på resurser men i det här fallet så visar det sig att det finns en hel del hjälp att få om det behövs.
Tryggt tycker jag.
Sen ryser jag när jag hör att introåldern till alkohol är 12.5 år. Det är verkligen helt vansinnigt. Lika vansinnigt är det att ungarna numer försöker bli höga på skolraster och eftermiddagar. Vad är det för samhälle vi lever i?

Under mötet presenterades en hel del skrämmande siffror men också väldigt matnyttig information om vilka varningstecken man ska kolla efter när det gäller att upptäcka användning av alkohol och droger hos barn och ungdomar. Sånt är jag alltid intresserad av.

Man kan aldrig anse sig färdigutbildad som förälder och enligt min åsikt har vi föräldrar ett ansvar att lära oss mer hela tiden för att kunna stödja och ta hand om våra barn på bästa sätt.
Det värsta jag vet är när vuxna föräldrar säger, -”Ja men jag fick smaka hemma, mamma bjöd och det gick ju bra för mig. Det är bättre att hon dricker hemma så vet jag vad hon dricker och hur mycket.”

Första steget in i alkohol och drogkonsumtion är genom rökning.
Alla ni föräldrar som tycker att det är ok att era barn röker, ni kanske till och med köper cigg åt dem, eller ni som uppgivet tittar på och anser att ni inte kan göra mer, det är dax att ni funderar ett varv till.

All samlad information visar att de som börjar röka, i större utsträckning provar på alkohol och droger. Om man går ut på skolgården i en högstadieskola under rasterna och kollar vilka ungdomar som röker regelbundet så vet man att det är samma ungdomar som ligger i topp för alkoholkonsumtionen bland ungdomarna i skolan. Alkohol och rökning går hand i hand. Har man väl vanan att röka är steget sen inte längre så stort till att prova en joint och har man provat en provar man fler.

UNGSAM -

lokal ungdomssamverkan för
förebyggande arbete i Haninge kommun

Organisation
De lokala samverkansgrupperna organiserar sitt arbete lokalt, områdesbaserat runt varje 6-9 skola och gymnasieskolorna.

Mål
Målet är att utifrån en gemensam plattform finna former för en
aktiv samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och andra
aktörer i Haninge Kommun i syfte att skapa långsiktigt hållbara
strategier som förebygger att ungdomar begår:
• Brott
• Använder droger
• Rekryteras till andra kriminella beteenden

Uppdrag
Att utifrån en gemensam värdegrund och helhetssyn i
samverkan kartlägga problemområden och vidta lämpliga
åtgärder mot dessa.

Målgrupp
UNGSAMS målgrupp är barn- och ungdomar 12-20 år.

Haninge Ungdomsmottagning

Vårt övergripande mål är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomarna i identitetsutvecklingen för att de ska kunna hantera sin sexualitet, samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.
Tel: 08 -741 00 25 till ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningar finns till just för unga tjejer och killar. Man kan gå dit från att man är 12 eller 13 år tills man är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar. Till en ungdomsmottagning kan man gå för att få svar på frågor och hjälp med många saker som rör hur det är att vara ung.

Till exempel om man

* behöver någon att prata med
* har frågor om sex
* har frågor om relationer
* känner sig deppig eller stressad
* har problem med mat och ätande
* vill veta hur man skyddar sig mot könssjukdomar
* vill veta hur man skyddar sig mot graviditet
* vill testa sig för könssjukdomar
* vill göra ett graviditetstest
* behöver akut-p-piller
* undrar något om kroppen.

På de flesta ungdomsmottagningar kan man också hämta kondomer, på en del ställen är de gratis och på andra betalar man ett lägre pris än i affärer.

HANNA-mottagningen och uppsökarteamet

Det lokala namnet HANNA-mottagningen står för Haninge-Nätverk och Familj-Narkotika-Alkohol.
Mottagningen startade den 2 januari 2003 och är ett samarbete mellan Maria Ungdom och Haninge kommun.
Telefon 08-606 80 51 till HANNA-mottagningen
Tel: 08-606 71 90 till Uppsökarteamet

Mål och inriktning
Mottagningen ska lokalt, i samverkan erbjuda specialiserad missbruksbehandling till ungdomar, som antingen befinner sig i riskzon för att utveckla missbruk eller har utvecklat ett beroende, samt till deras föräldrar och närstående.

Målgrupp
HANNA tar emot ungdom från 13 år och unga vuxna upp till 24 år med problematik relaterad till alkohol, narkotika och/eller läkemedel.

Väntetider
Det finns inga väntetider

Samverkan
HANNA-mottagningen samarbetar med övriga landstingsdrivna verksamheter i Haninge. Kommunens uppsökare ingår numera i verksamheten och det gör det enklare med ett nära samarbete med uppsökarna.

Åldersfördelning
Spridningen i ålder när det gäller Haninge patienter är stor, framförallt för killarna. Under 2007 hade HANNA-mottagningen flest 16 åriga och 21 åriga pojkar. HANNA-mottagningen tar emot patienter upp till 24 år vilket också gör att medelåldern är hög. Pojkarna är i genomsnitt 18,8 år gamla och flickorna 17,7 år.

Den höga medelåldern innebär också att många ungdomar har eget boende. Eget boende är den vanligaste boendeformen för flickorna medan det vanligaste för pojkarna är att bo med en ensamstående mamma. Mindre än 20% av både pojkarna och flickorna bor med båda sina biologiska föräldrar.

De flesta ungdomarna har svenska eller en svensk förälder.

Substansanvändning Haningekommun ungdomar 2007

Substansanvändning Haningekommun ungdomar 2007

Debutålder

Debutålder 2007

Trender och missbruksmönster
Den vanligaste drogen är alkohol och därefter cannabis. Många ungdomar i Haninge bor med frånskilda föräldrar och de bor ofta i ett eget litet hus på tomten. Många ungdomar mår också psykiskt dåligt och har dålig närvaro i skolan.

Det ungdomarna först börjar använda är tobak och alkohol. Tidigt kommer också olika lösningsmedel som går att inhalera. Ungdomarna börjar använda tobak och alkohol när de är i 12.5-års ålder.

Närpolisen & Stödcentrum för unga brottsoffer

Misshandel 1 mot 1 är det vanligaste brottet mot tonåringar.
Skolan är den vanligaste brottsplatsen.
Tel: 0709-750231 till  kurator på Stödcentrum för unga brottsoffer
Tel: 08-401 73 90 till Stödcentrum

Hash, marijuana, alkohol, boffning och sniffning är de vanligaste drogerna enligt närpolisen.

Hasch finns lättillgängligt och är billigt. Rislapapper kan vara en indikation på användande. Andra klassiska signaler är humörförändringar, nya kompisar, nya intressen, sämre skolarbete, loj inställning, trött. Även nytt intresse för reagge-kultur och användandet av reggefärger kan vara en indikation.

Glade:a – Att använda drivgasen i doftspray för att boffa. Vanligt bland unga i Haninge. Sker på raster och eftermiddagar. Ger ett kortvarigt rus som är svårt att upptäcka om man inte tar dem på bar gärning. Kan döda.

Lustgasampuller i metall beställs över Internet och används för boffning. Ser ut som kolsyrepatroner, fast mindre.

Tel: 08-4017463 till stationsvakten polisen Handen

Polisen arbetar bland annat med att ta bort alkohol från unga på kvällen, beslagta eller avverka. Har visat sig effektivt för att stoppa misshandlar.  Tillgängligheten på alkohol och droger är väldigt bra och i stort sett alla ungdomar vet hur de ska få fram det om de vill.

Rudan, Ramsan och  Eskilsparken är vanliga samlingsplatser för ungdomar i Haninge.
I västerhaninge har man just nu mest problem skadegörelse, gäng, stök.

Stoppalangningen.se

Inger Dahlberg (Utvecklare för drog- och brottsprevention)

Inger började med att visa en kortfilm som ställer frågan -Litar du på ditt barn? Efter det följde lite diskussioner kring barn och alkohol, föräldrarnas inställning, vad man ska göra som förälder mm.
Du kan ringa direkt till Inger och fråga kring drog- och brottsprevetionen i Haninge
Tel: 08-606 83 67

Vi fick ta del av en hel del siffror för ungdomars alkoholkonsumtion i Haninge.

 • Debutåldern idag är 12.5 år.
 • 50% av ungdomar under 18 vet inte om de får dricka för sina föräldrar!
 • Tillgång gör bruket, man dricker mer om man får dricka hemma
 • Friskolorna har mest aktiva föräldrar – men också högst alkoholkonsumtion bland ungdomarna

Kommer ditt barn hem och berättar om vänner som dricker eller röker så börja inte med att kontra med -”Du håller väl inte på? Du vet vad som händer i så fall!”

Försök istället att vara förstående och locka barnet att berätta mer genom att fråga

 • Hur kändes det när hon sa så?
 • Känner du dig oroligt för henne?
 • Hur mår du nu?
 • Hur mådde du när du fick veta det?

Genom en förstående och öppen kommunikation kommer man längre än om man med en gång börjar med att sätta gränserna.

Stoppalangningen.se

Vad säger lagen?
Det är förbjudet att sälja, köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
För att bli serverad alkohol på restaurang måste man ha fyllt 18 år.
Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Är det ok att bjuda ungdomar på alkohol hemma?
Nej! Att tonåringar som blir bjudna på öl och vin hemma lär sig hantera alkohol bättre än andra tonåringar är en myt. Studier visar att det är precis tvärtom. De ungdomar som får alkohol hemma dricker mer och löper större risk att få problem i framtiden. Man kan inte lära ungdomar hur man dricker alkohol genom att bjuda hemma. Det enda man lär dem är att dricka alkohol.

Varför är det bra att skjuta upp alkoholdebuten?
Alkohol i större mängder är skadligt både för unga och vuxna, men det är större risk för en tonåring att dricka än för en vuxen. Forskningen visar att den som börjar dricka tidigt i livet lättare fastnar i alkoholberoende. Dessutom är tonåringars kroppar oftast inte färdigutvecklade. Ju mindre kroppsstorlek, desto mindre kroppsvätska, vilket gör att det går snabbare att bli berusad.

Hur många tonåringar dricker alkohol?
Enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning har ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 varit berusade. En dryg tredjedel upplevde sin första berusning vid 14-15 års ålder. Bland gymnasieelever i årskurs 2 är 83 procent av pojkarna och 85 procent av flickorna alkoholkonsumenter. Färre tonåringar dricker alkohol än tidigare. Samtidigt har den genomsnittliga konsumtionen ökat.

Stoppalangningen.se

Stoppalangningen.se

Visste du att…

 • Alkoholen kommer framför allt från syskon, äldre kompisar eller vuxna som vill vara lite ”schysta”. Vissa föräldrar ger alkohol till sina barn utan att förstå konsekvenserna.
 • Det finns ett mycket tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och åldern vid det första berusningstillfället. Ju tidigare det första berusningstillfället äger rum desto högre konsumtion i högre tonåren.
 • Många tonåringar säger att de hade druckit mindre alkohol om deras föräldrar hade haft hårdare regler.
 • Nästan alla som prövar narkotika första gången är berusade.

Unga och alkohol i siffror

 • Nästan hälften av alla våldsbrott begås av unga mellan 15-25 år. I åtta av tio fall finns alkohol med i bilden.
 • Fler än var fjärde elev i åk 2 på gymnasiet har oskyddat sex på grund av alkoholkonsumtion. För många innebär det också oönskat sex.
 • Tre av tio ungdomar i åldern 16-19 år har köpt olaglig alkohol från utlandet.
 • 70 procent av alla 17-åringar tycker att det är lätt eller mycket lätt att få tag på alkohol.
 • Alkoholvanorna skiljer stort mellan olika delar i Stockholm. Hälften av Rinkebys unga har aldrig druckit. 91 procent av Östermalms unga har gjort det.
 • 25 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna i nian dricker en stor mängd alkohol minst en gång i månaden.
 • 30 procent av tonåringarna säger att deras föräldrar inte vet att de dricker alkohol.

DU KAN FÖRÄNDRA DET HÄR – SÄTT GRÄNSER

Attityd och förhållningssätt spelar roll. Om föräldrar och vuxna gör gemensam sak kan vi halvera ungas drickande. Några grundregler är att inte köpa ut, att inte bjuda dina tonåringar på alkohol hemma och att inte acceptera att ungdomar dricker alkohol innan de fyllt 18 år. Våga bry dig, diskutera och sätt gränser!

Är du tonårsförälder? Även om det inte känns så alla gånger vet vi att barn lyssnar på sina föräldrar. En bra strategi är att ha en restriktiv inställning. Många tonåringar säger att de hade druckit mindre om deras föräldrar hade haft hårdare regler.

Forskning visar att det finns ett klart samband mellan tidigt första berusningstillfälle, hög alkoholkonsumtion i unga år och problem med alkohol i vuxenålder. Som förälder är det därför viktigt att försöka skjuta upp dina barns alkoholdebut. Håll koll på äldre syskon och var tydlig med att du inte vill att de köper ut till sina yngre syskon. Prata gärna med andra föräldrar och kom överens om gemensamma regler.

Det kanske vanligaste argumentet från tonåringar är att ”alla andra får”. En god idé är att göra en överenskommelse med föräldrar med barn i samma klass eller idrottsförening. Kom till exempel överens om lämpliga utetider, att inte köpa ut och att inte bjuda andras tonåringar på alkohol, att reagera om butiker säljer folköl till minderåriga, vuxentillsyn vid fester, hur barnen ska hämtas och hur man gör om man är bortrest.

Nyttja det vuxna nätverket, prata med varandra. Straffa inte, bygg upp förtroende istället.

Läs mer om hur du kan förhindra att ditt barn dricker på Stoppalangningen.se

De få saker jag har att klaga på
med kvällen som helhet är dessa:

Informationen på hemsidan överensstämmde inte riktigt med annonsen i tidningen.
I tidningen stod det skrivet som en informationskväll för alla tonårsföräldrar i Haninge men på hemsidan stod det tydligt för föräldrar i centrala Handen.
Det kan ju förklara varför man så tydligt hela kvällen fokuserade kring siffrorna för två skolor i centrala Handen trots att det var föräldrar med barn från flera andra delar av kommunen på mötet.

Bättre med en infokväll för alla delar av kommunen. Det kan ju tilläggas att alla insatser och stödgrupper är för hela kommunen det var bara när vi pratade undersökningar och siffror som det hela tiden fokuserades på två specifika skolor istället för att prata mer allmänt kring alla högstadieskolor i Haninge.

Det var också för otydlig information kring mötet. Det borde ha gått ut i skolorna så att föräldrarna uppmärksammades även där. Att förlita sig på att folk läser lokaltidningen eller hittar rätt på kommunens hemsida är inte tillräckligt.

Tack!

För en informativ, intressant och matnyttig kväll. Jag kan inte tänka mig många saker som är viktigare för tonårsföräldrar idag än att synliggöra problemen med alkohol och droger och arbeta fram gemensamma förhållningssätt till dessa. Jag önskar att fler föräldrar hade kommit och jag hoppas att jag kan inspirera fler till att gå på nästa möte.

Jag tycker att det var skönt att se att det finns så många som arbetar hårt varenda dag för att hjälpa ungdomarna och för att hjälpa oss föräldrar hjälpa ungdomarna. Man kan inte förväntas att vara perfekt som förälder. Alla har vi våra skavanker. Men vi kan sträva efter att utvecklas, efter att lära oss mer och efter att försöka att med våra förutsättningar ge våra ungdomar en så bra uppväxt som möjligt.

Texter,  grafer & flyers är hämtade från:

Ungdomsmottagningen Haninge

Haningekommun

Maria ungdom

HANNA-mottagningens verksamhetsberättelse (Word dok)

Spinell.se (M:s twittrade notiser från kvällen)

Stoppalangningen.se

 • Eva

  hej gumman! Jättebra att du belyser detta problem.. hoppas fler vaknar för vad deras barn och deras polare kan hamna i för trubbel..
  Jag har ett problem med att läsa din blogg.. Går bra att läsa hela i google reader men när jag klickar in på själva bloggen laddas sidan upp och när den är klar så försvinner all text och bara din signatur och kommentarsrutan syns.. vet inte vad det beror på…